Kurty

PŘIJĎTE SI K NÁM VYZKOUŠET ORIGINÁLNÍ LETNÍ SPORTY:

beach volejbal * beach tenis * beach nohejbal
Základní cena200 Kč/hod
Permanentka na 10 hodin1500 Kč
Předplatné na sezonu (min. 2 měsíce)100 Kč/hodinu

K dispozici venkovní osvěžovací sprcha a pítko nebo šatna se sprchou. Občerstvení nabízí Pizzeria De Marco v bezprostřední blízkosti kurtů. V ceně je zapůjčení míče na volejbal, nohejbal nebo 2 raket a 2 míčků na beach tenis.

Pozvěte své přátele a oslavte u nás své narozeniny – moderní člověk slaví jedině sportem!

VOLEJTE IHNED A ZAMLUVTE SI SVŮJ KURT:

+420 – 728 691 109

+420 – 417 846 111

info@halateplice.cz

Klasické beach kurty umožňující provozovat jak beach volejbal, tak i dnes velmi populární beach tenis. Pomůcky pro beach tenis lze po složení zálohy bezplatně zapůjčit v recepci haly.

PROVOZNÍ ŘÁD PLÁŽOVÝCH KURTŮ SPORTOVNÍ HALY TEPLICE

 1. Vstup na plážové kurty
  1. Po zaplacení vstupu nebo po předložení permanentky návštěvník zaplatí vratnou zálohu 200 Kč, dostane od recepční nebo technika klíče od sportoviště a sociálního zařízení, vyzvedne si mobilní venkovní sprchu, míč a rakety.
  2. Sítě zůstávají po celou sezonu nataženy na sloupcích. Před zahájením hry si každý upraví výšku sítě. V případě potřeby mu na základě jeho žádosti výšku upraví technik haly.
  3. Po ukončení hry návštěvník povolí síť a upraví kurt pomocí hrabla, prostory uzamkne a klíče s vypůjčenými věcmi odevzdá na recepci haly.
 2. Bezpečnost a hygiena
  1. Na kurtech platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU SE SKLEM.
  2. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a při svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i ostatních, šetřit zařízení a vybavení areálu a případně hradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny.
  3. Areál kurtů není dovoleno znečišťovat odhazováním odpadků, nedopalků, pliváním apod. ani věšet předměty na oplocení nebo jej přelézat. Není dovolen vstup se psy ani jinými domácími zvířaty. Návštěvník odpovídá za veškeré škody na zdraví a životech všech osob, které jsou přítomny v souvislosti s jeho činností.
 3. Ceník
  • Základní cena 200 Kč/hod
  • Permanentka na 10 hodin 1500 Kč
  • Předplatné na sezonu (min. 2 měsíce) 100 Kč/hodinu
  • Cena zahrnuje zapůjčení volejbalového míče, popř. 2 míčů a 2 raket na beach tenis.
 4. Storno podmínky
  1. Rozvrh využití kurtů sestavuje a vydává sportovní manažer, rozvrh akcí se rozepisuje vždy na měsíc a je veřejně přístupný.
  2. Uživatel může zrušit akci nejpozději 24 hodin před jejím konáním. Po tomto termínu budou rezervované hodiny účtovány uživateli ve výši 100% objednávky.
  3. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa SH právo rezervované hodiny zrušit. O zrušení rezervovaných hodin z tohoto důvodu budou uživatelé informováni minimálně jeden týden předem.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Provozní doba je denně od 1. května do 31. září, vždy od 8.00 do 22.00 hodin. Výjimku může povolit sportovní manažer.
  2. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
  3. Sportovní manažer, provozní technik, případně recepční mohou provést kontrolu dodržování provozního řádu.
  4. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání a zákazu vstupu do areálu kurtů.
  5. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele.
  6. Parkování v okolí SH a areálu plážových kurtů je dovoleno jen na vyhrazených místech, platí zákaz vjezdu na chodník.V Teplicích 29.4.2013

 

Ing. Jan Kerner

ředitel Sportovní haly Teplice

Plážové kurty

Plážové kurty

Plážové kurty

Plážové kurty

Plážové kurty